Kan CBD hjelpe Parkinsons-symptomer?

Parkinsons er den nest vanligste nevrologiske sykdommen etter Alzheimers. Det er en kronisk degenerativ sykdom som hovedsakelig påvirker områder i hjernen som er ansvarlige for å kontrollere bevegelse og koordinasjon. Det forekommer mest blant mennesker over 60 år, og det er mer vanlig blant menn enn kvinner. Stadig flere unge mennesker blir rammet uten at vi vet sikkert hva årsaken er til det. 

Hva sier forskningen rundt Parkinson og CBD?

Forskning tyder på at CBD kan brukes i behandling for Parkinsonsymptomer. Studier på mennesker har vist at CBD kan redusere skjelvinger og lindre motoriske symptomer ved nevrodegenerative lidelser. 

Ifølge en gjennomgangsstudie, publisert av tidsskriftet Frontiers in Pharmacology i 2018, er Cannabidiol en ikke-psykotisk forbindelse med anti-psykotiske, angstdempende, anti-inflammatoriske og nevrobeskyttende effekter. 

Data antyder også at CBD potensielt kan spille en beskyttende rolle som kan bremse sykdomsutviklingen ved å binde seg til CB1-reseptorer, hvor CBD yter en betennelsesdempende effekt. 

Cannabinoider generelt er viktige antioksidantforbindelser, som beskytter nevroner mot skader av oksidativt stress – en årsaksgivende faktor i nevrodegenerative sykdommer. Dette har blitt demonstrert i en rekke kliniske studier for forskjellige sykdommer, inkludert Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom, MS og ALS. 

En liten studie av 22 personer med Parkinson fant at bruk av cannabis bidro til smertelindring. Imidlertid ble denne studien utført med medisinsk marihuana, som inneholder både CBD og THC.

Andre studier tyder på at CBD kan ha andre positive effekter som depresjon, angst og søvnforstyrrelser, noe Parkinson-pasienter også sliter med til vanlig. For eksempel ble betydelige forbedringer i livskvalitet observert hos Parkinson som fikk daglige doser av CBD-ekstrakt i en uke. 

I tillegg kan CBD hjelpe Parkinsonpasienter som lider av psykose. Fire uker med CBD førte til en signifikant reduksjon i psykotiske symptomer, evaluert av Brief Psychiatric Rating Scale & Parkinson Psychosis Questionnaire.

Resultatene er lovende, selv om det er behov for ytterligere studier for å avklare den nøyaktige effekten av CBD. Helsemyndigheter bør investere mye mer i forskningsmidler for å foreta større studier av en plantemedisin med så stort potensiale. 

Hvor mye CBD anbefales for Parkinson?

MELS behandler ikke Parkinson og kan derfor heller ikke gi spesifikke råd om dosering.

Nøkkelen til å finne rette dosering er gjennom en trinnvis øking av dosen over en angitt tidsperioder til du finner en dose som passer for deg. Den prosessen kan ta fra dager til uker.

Alle reagerer litt forskjellig på CBD, så det finnes ingen universaldosering.

Kilder:

  1. https://www.healthline.com/health/parkinsons-disease/cbd-oil-for-parkinsons#treating-parkinsons
  2. https://www.parkinsons.org.uk/get-involved/can-cannabidiol-cbd-treat-parkinsons-symptoms
Handlekurv

Hvilken MELS CDB- olje er best for deg?

Close test

Rull til toppen